Det mångreligiösa Sverige : ett landskap i förändring

Det mångreligiösa Sverige : ett landskap i förändring I den h r boken beskrivs Sveriges nya religi sa landskap och de f r ndringsprocesser som blir f ljden av m ten mellan majoritetssamh llet och minoritetsreligionerna F rst elsen av religionens plats och roll i nutiden r viktig som bakgrund till olika skeenden och problem i v rlden Boken inneh ller en allm n historik om de olika religionerna och grundmaterial som ger l saren en bild av det m ngsidiga svenska religi sa livet av idagF rfattarna beskriver hur hinduism, buddhism, sikhism, judendom, stkyrkan, islam och New Age ut vas och p verkas


10 thoughts on “Det mångreligiösa Sverige : ett landskap i förändring

  1. Monica Monica says:

    Mycket intressant antologi ver minoritetsreligioners st llning i Sverige Omsorgsfulla historiska beskrivningar, nutida intervjuer och en och annan framtidsspaning En god l supplevelse mycket fakta


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *