[Reading] ➽ Křižník Thor Author František Novotný – Vejega.info

[Reading] ➽ Křižník Thor Author František Novotný – Vejega.info P E Se Rok , Z Padn Sv T Je V Rozkladu, USA Zkrachovaly A Vyklidily V Echny Glob Ln Pozice Tato Situace Se Smrteln Dot K I Mezin Rodn Ho Obchodu, Kdy Na Nik M Nest E En Ch N Mo N Ch Tras Ch Vypuk Chaos A Mezi R Zn Mi Korz Rsk Mi A Pir Tsk Mi Plavidly Se Za N Bojovat O Ka D Tanker Nebo Kontejnerovou Lo S Drahocenn M N Kladem Elektroniky Pod Z Minkou, E Cht J Obnovit Po Dek, K I Uj U Evropsk Ch B Eh Nsk Eskadry Jejich Skute N M C Lem Je Ale N Mo N Blok Da Evropy, Kterou Cht J P Inutit, Aby Jim Bez Boje Padla Do Kl Na Evropsk Unie Se Pot C Na Pokraji Padku, Zoufale Postr D Suroviny, Hlavn Ropu, Ale Nem Dostate N Vojensk A N Mo N S Ly, Aby Zabezpe Ila Obchodn Trasy A Prolomila Nevyhl Enou Blok Du Miliony Lid Se Ze Dne Na Den Ocitaj V B D , Vypukaj Pouli N Nepokoje, Nikdo Nev , Co Bude Z Tra


10 thoughts on “Křižník Thor

 1. Patrick Zandl Patrick Zandl says:

  A se jednou bude zatahovat opona za euroamerickou civilizac , bude to po dn vichr z hor, v n m na n jak ten milionek civiln ch ob t nebude br n z etel A to je fakt, s n m se Franti ek Novotn ve sv m opusu K i n k Thor vyrovn v po sv m Ozna it K i n k Thor za scifi vlastn ani nejde Jen p r let do


 2. Jan Jan says:

  P esazen n mo n ho, korz rsk ho rom nu do bl zk budoucnosti, kde se Evropa hrout pod blok dou a nam sto slizk ch le Francouz se po gl bu roztahuj agresivn a ni je samo o sob docela nosn Taky popisy n mo n ch bitev i pestr slo en pos dky, ve kter se octnou dohromady hackuj c aj ci, agentka Mossadu, s


 3. Kristýna Obrdlíková Kristýna Obrdlíková says:

  Zpo tku m trochu polekala odbornost, kter zpomalovala nap nav d j, cel je to hodn takov klu i literatura, ale nesm rn autentick a tiv Dok zala jsem si to p edstavit, dozv d la se spoustu v c a na konci i tu slzu uronila Par dn n mo n dobrodru n n ez.


 4. Denisa Denisa says:

  Another rating 7 10Not bad, I liked the story and characters but for me there were just too much of technical mumbo jumbo


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *