Paperback Æ Magiškų švenčių! PDF/EPUB Ê

Paperback  Æ Magiškų švenčių! PDF/EPUB Ê Sp stai milijonieriuiVos su inoj s apie slapt motinos plan apvesdinti j ir jo brolius, tarptautin s korporacijos Djukas prezidentas Adamas ima dairytis per pet Galb t k tik darb priimta patrauklioji jo pad j ja Tri a D eims t ra statytin , kuri siekia nusitempti av vyr prie altoriaus ir u valdyti jo turtus Adamas Djukas nusprend ia sitraukti aidim suvilios nauj j pad j j ir galiausiai pasi s j po velni Taip visiems laikams padarys gal absurdi kam motinos pir liavimui Ta iau tikr j Tri os ketinim niekas n nenumano Staigmena tauSantuoka ir vaikai Tik ne u kiet jusiam viengungiui Kameronui Djukui Ta iau meil s romanas su D ulija Peri visk apver ia auk tyn kojomis Su inojus, kad gra uol keks kep ja pagimd jam s n , Kamerono prioritetai pasikei ia Jis ves D ulij ir suteiks vaikui savo pavard Bet ird pasiliks sau Viliojimo menasNauja ukuosena Makia as Suknel Kurgi jo stropioji pad j ja atostogavo Prie ais Brendon Djuk stovinti moteris n i tolo neprimena tos Kel s Meredit, kuri vos prie dvi savaites i siruo atostog Jos i vaizdos poky iai Brendon apstulbina ir suintriguojaKel tvirtina, kad pasikeit i vaizd nor dama atsiker yti buvusiam vaikinui j susigr inti, o paskui pamesti Ta iau kai su a aromis akyse prisipa sta ni nieko nenutuokianti apie viliojimo men , Brendonas pasisi lo jai pad ti Tik su viena s lyga Kel turi pasi ad ti, kad jo ne simyl s

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *