Moordenaars en hun motieven: Monsters of mensen? eBook

Moordenaars en hun motieven: Monsters of mensen? eBook Dit is zijn eerste boek geschreven door Jef Vermassen in 2004 Hij is n van Vlaanderen bekendste strafpleiter en auteur Hij werd vooral gekend door de rechtszaken voor het Hof van Assisen door de verdediging van verdachten en slachtoffers in grote moordzaken Hij doet dit al meer dan 30 jaar Het is een grote aanrader om het boek te lezen, non fictie Niet voor iedereen weggelegd, ondanks dat de verhalen die de auteur schrijft waargebeurd zijn Hoe onmenselijk men kan zijn om deze feiten al dan nog te plegen In de inleiding is het meer zijn kennis en hoe men te werk gaat.Als advocaat is het belangrijk dat men kan luisteren maar niet spreken tegen zijn haar cli nt Men moet eerst de context begrijpen vooraleer men verder kan De advocaat wordt gezien als een tolk, die de nuances begrijpt Als de ziele luistert Men moet inzicht krijgen in en buiten de rechtzaal, door pleidooien, debatten, intervieuws en lezingen Mensen oordelen zeer gemakkelijk op basis van oordelen Het is een rechtstreeks dialoog van daders en slachtoffers Vermassen wil zijn ervaring doorgeven De criminologie is n van het bekendste kenmerk in assisen zaken De criminoloog moet een blikveld scheppen, elk levensverhaal is uniek Men moet de rode draad ernstig nemen, het is een belangrijk onderdeel van een plot of verhaallijn Een advocaat moet beide partijen verdedigen Meestal is er een subjectieve vertaling van een objectief feit Het merendeel van alle levensdelicten gebeurt met een vuurwapen De meest gesteld vraag is Kan je dat bewijzen De pers geeft niet noodzakelijk alle waarheid Daders kunnen zowel vrouwen als mannen zijn, verschillende leeftijd, toestand relatie, wapen, dag week uur aan de hand van de dag weekdag, weekend of verlengd weekend Dit zijn allemaal natrachtbare gegevens Het motief is altijd een speurtocht Dit is het moeilijkst om te controleren, het is een dader zijn geheim De journalisten zoeken daarbij altijd naar de waarom van de feiten De sensatie wint meestal van de informatie De sleutel is naar wat je opzoek bent Alles moet waarheidsgetrouw gaan Op zoek naar motievenDe rechter verduidelijkt hun drijfveer was om de feiten te plegen, waarvoor zij maatschappelijk ter verantwoording worden gesteld Ondanks een groot publiek, is er veel misvatting Hoe mensen het leven van de medemens ontnemen, is moeilijk te begrijpen Men verwacht dat de advocaat alles goed kan praten, dit kan uiteraard niet Advocaat en de criminoloog hebben deels dezelfde taak Taal van de crimineel begrijpen, leren luisteren Niet alleen de crimineel, maar ook zelfmoordenaars en geesteszieken leren ons nuttige levenslessen Zij hebben vooral veel te zeggen over ons, deze zijn zeer objectief De confrontatie met de waarheid is altijd hard, maar waarheid is pijnlijk Men geeft een vertekende kijk op het gedrag van de medemens uit eigen emotie, weinig luisterbereidheid en wanhopig gedrag Hulp ogenblik dader en slachtoffer komt te laat Zinloos geweld bij nader toezien soms erg zinvolDe vraag waarom iemand een persoon dood Wij als publiek zijn altijd benieuwd naar een reden Conclusie is nooit zinloos, als je feiten door het oog van de betrokkene ziet Zowel daders en slachtoffers Aan elk menselijk handelen is een motief, het is niet zomaar gebeurt De plaats, tijdstip, leeftijd betrokkenen, manier waarop het dode lichaam wordt achtergelaten De criminoloog decoderen van crimineel taalgebruik het verbaal en het niet verbale Voorbeeld een slachtoffer messteken toebrengen als je weet dat er twee volstaan Maar uiteindelijk als men overmatig veel overkill toebrengt verraadt de gemoedstoestand Een moord gebeurt door pure emotionaliteit Boosheid en woede er is geen enkele manier om zijn gedrag te beheersen Woede boosheid ontploffing Hoeveel letsel, waar plaats , symbolische lichaamsdelen ogen kan op dat ogenblik kan blik van slachtoffer niet aan Keel dicht knijpen, persoon het zwijgen opleggen Hart centrum van het menselijk bestaan, fysiek zeer emotioneel Schaamstreek concentratie geweld, afreageren voor zichzelf op een seksueel kwellende zone Doders nagenieten na wat ze hebben gedaan, zegt veel over hun gewetenfunctie Sommige tonen wroeging spijt, schuldbesef of verdriet Het onbespreekbare bespreekbaar makenEr zijn diverse menselijke doderstypes, delicate aangelegenheid Discussie omtrent doodslag, wie is louter emotioneel opgesteld Enkel le verontwaardiging, weerbarstige afsluit voor verstandelijke argumenten, geen inzicht verwerven in de moeilijke materie Doden van een medemens laat ons erg beroert, is niet meer dan normaal Enkel een psychopaat, laat alles onberoerd en geeft meer inzicht in ons eigen handelen Door rationele argumenten en hoe heilzaam we zijn Het kan ons allemaal overkomenAssisenprocessen, argumentatie in sommige omstandigheden zijn wij allen in staat te doden Alleen n voorwaarde, er moet voldoende negatieve omstandigheden zijn In samenloop met een fatale uitbarsting agressie Een advocaat generaal is een tegenspeler, hij is de vertegenwoordiger van de maatschappij bekend als symbool van het dragen van de rode toga Voorbeeld zelfs een advocaat generaal heeft zijn vrouw vermoord, waarvan hij in het verleden zei dat hij dit nooit zou aanrichten De hoge positie van de man was weg, de houding en taal was anders Achteraf had hij wel inzicht in de problematiek Zijn inzicht was te laat, hij werd veroordeeld voor twintig jaar dwangarbeid Ondraaglijk leven bewees hij zelf als je het leven van iemand ontneemt Eerbiedig magistraat blijft erbij dat het hem niet kan overkomen, het kan ons allen overkomen Inzicht in onszelf Noot op 8 augustus 1986 doodde Corneil Briquet zijn echtgenote Francine Dengis in de echtelijke woning te Marchienne au Pont Het vermogen tot wreedheid schuilt in elk van onsEen groot voorbeeld is de Holocaust, hoe mensen in staat zijn hun medemens massaal te vermoorden De jodenjacht , uitroeiingskampen onvoorstelbare mensonterende daden Jan Van Laender auteur , wie in zijn eigen goedheid gelooft Geluk nooit te zijn blootgesteld aan de omstandigheden die het kwaad in ons wakker maken De scheidingslijn tussen goed en kwaad loopt dwars door het hart van iedere mens, dit is een rationele verklaring van de menselijke agressie Dit geeft een nieuw inzicht in de psychologie Het doodden van de medemens is als een beest omschreven Terwijl uiteindelijk het gaat om typisch menselijk gedrag, hoe onmenselijk het oog mag lijken Het staat op hun gezicht niet te lezenMoordenaars worden gezien als dieren voor de gewone medemens Moordenaars lijken hard op ons in plaats van dat ze verschillen Voorbeeld een vriend van Vermassen heeft zijn straf uitgezetten, kreeg penitentiair verlof strafuitvoering die wordt toegekend door de Minister van Justitie meer bepaald door de Dienst Individuele Gevallen DIG Het is niet omdat iemand gedurende enkele ogenblikken in zijn leven de controle is verloren over zijn impulsen dat hij niet meer in tot maatschappij behoort De veroordeelde mag tijdens de verloven in samenspraak met de Psychologische Dienst PSD Gevangenis en VDAB of op eigen houtje de mogelijkheid inzake arbeidszorg kan verkennen en contacten te leggen Het is niet omdat hij deze feiten heeft gepleegd, dat hij plots niet meer alle menselijke kenmerken heeft Seriemoordenaars gaan zeer sympathiek overkomen, dikwijls aantrekkelijk en via het uiterlijk je weten te charmeren Ze zijn vlot en onopvallend Ze bewegen zich humaan zachtaardig door het leven Onze vooroordelen laten varen en de klassieke taboes doorbreken, de rationaliteit is vereist Als het fatum noodlot toeslaat moet men instaat zijn om spreken Een mens is inderdaad maar een mens, zelf al wordt hij een onmens Om personen beestig te gaan noemen voor wat ze gedaan hebben is verkeerd, het is wel handig maar is niet fair Het is een emotionele blunder De wandaden die mensen plegen worden als iets dierlijks voorgesteld Daarbij past het gewone volk de doorwijzingstechnieken toe Hoe afschruwelijker de feiten zijn, hoe meer afstand we nemen Wij willen ons distanti ren afstand nemen van deze personen Maar zolang dieren zich volgens onze normen gedragen worden ze aanvaard en gekoesterd Dieren hebben iets menselijk De schuldigen zijn geen soortgenoten meer, hun gedrag wordt als onherkenbaar voorgesteld Omdat wij er ons niet in herkennen Omdat dit geen mensen kunnen zijn, zijn het beesten Daarbij passen we doorsluistactiek toe, het is hypocriet en zeer onjuist Slechtheid is nu nmaal menselijk Het misplaatste adjectief beestig heeft n doel, wij willen niet geconfronteerd worden met de duistere kant in onszelf Een ander woord voor beestig is monster achtig variant Het is prehistories, daden zijn agressief maar de reactie blijft hetzelfde De reactie nadien voor wat men gedaan heeft bij het slachtoffer wordt niet aanvaard Daarbij vaak de reactie ze moesten hem Vul zelf maar aan, iedereen heeft een oordeel op zaken die ze niet of amper kennen De gruwel heerst zeer sterk op emotioneel vlak, dit geeft natuurlijk een vertekend beeld weer en feiten zijn essentieel De mens is zeer ijdel NOOT Lombroso vermaard criminoloog geen volwaardig mens de moordenaar situering tussen mens en dier.Ieder mens wil een gerust geweten De sadistiche glimlach van een serie en massamoordenaars daar kunnen wij niet mee leven Geen emotie, onmenselijk Sadisme is pijn doen met genot als doel Het is typisch menselijk Dieren zitten niet zo in elkaar Vertekend beeld, gebrek aan objectieve kennis In sprookjes wordt het kwaad altijd bestreden, ze krijgen een welverdiende loon Het kwaad wordt definitief vernietigd en zo krijgt het verhaal een happy end Zodat recht geschied, als de gevoelens van boosheid en wrok bevredigd zijn vormen er zich parallelle gevoelens Als de misdadiger wordt ge xecuteerd is hij het leven niet meer waard, maar vinden de mensen het goed dat hij wordt opgeruimd Als de bron van angst is vernietigd, verdwijnt ook de angst zelf Goed versus kwaad is zeer simplistisch Mensen zijn heel wat wreedaardiger dan dieren Het dreiggedrag is om af te schrikken, imponeergedrag is om te waarschuwen Elk individu en ook de hele samenleving leeft hierop Zo voorkomen we de grote agressie Elk jaar vieren we de nationale feestdag en het kan niet plaatsvinden zonder een militair defil optocht Het is een centraal thema, om te laten zien hoe sterk en paraat wij zijn Dit is hun boodschap We passen ook verzoeningsrituelen toe, is een kalmeringsritueel Voorbeeld een jong dier bijt niet , het dier doet dit om te spelen Zelfs 2000 jaar terug werd er in steen gegrift ge zult niet doden , het was een le toetssteen Maar op heden hebben we ons niet aan die wet gehouden De geschiedenis is zeer rood gekleurd, daarbij is veel bloed vergoten Het boek is er uiteindelijk omdat men het motief weet van de dader, zodat men de waarheid weet en niet simplistisch via de pers Zoals in begin feiten worden verdraaid, dit is ook menselijk Ieder handelen dat wij verkeerd toepassen willen we zelden toegeven Alle verhaallijnen van slachtoffers in het boek zijn waargebeurd, voor meer details zeer expliciet de verhalen die men boven haalt Kunnen zeer ernstig zijn tot wel gruwelijk Maar achter elk daad schuilt een reden die de meesten niet weten, daarbij mag men niet te snel oordelen In het boek beschrijft hij zeden feiten met genoeg details, voor alle misdaden te willen weten is het absoluut een must om het boek te lezen, het boek is een doordenker De spreekwoorden en metaforen die men gebruikt, zijn zeer nauwkeurig gekozen Er zal wel iets of wat in het boek staan dat je aan jezelf herkent Het boek heeft voor mij geen negatieve punten, alleen de doordenkers daarvoor duurt het lezen wat langer Het positieve is dat men meer kennis opdoet hoe het er aan toe gaat in de maatschappij.Ik vond dit een heel mooi, aangenaam boek Het is echt het lezen waard voor personen die graag lezen over rechtszaken en dergelijke Het zijn nog steeds waargebeurde verhalen Ik wil zeker en alvast nog zijn tweede boek lezen Ik raad het zeker aan Ik heb nu vooral veel informatie gegeven over de inleiding, voor echt alle verhalen te gaan beschrijven zou ik woorden te kort komen Als ik nu de verhalen zou moeten vertellen worden de daders herkend, het is niet dat we deze mensen zouden moeten herdenken maar de slachtoffers Het is n van de gebeurtenissen die men niet zou moeten aanrichten maar met spijt gebeurt dit hedendaags Zelfs worden er moorden ontdenkt en andere zullen nooit geweten zijn.Michiels Laura Koninklijk Atheneum Zottegem Een boeiend boek, het leest ook vlot Ik vond de schrijfstijl in dit boek heel goed Er zijn verhalen in het boek die mij enorm aangrepen.Zeker een aanrader Een ellenlang betoog Vermassen wou zeer grondig zijn, maar schrijft een wel zeer lange inleiding waarin zeer breed uitgeweid wordt over zaken die iedereen al weet. Phew, finally got to the end of this one It s been a very fascinating journey and I ll be able to use this book for my fanfics The examples are very useful and they help you understand the explications better The author is a lawyer so some of his sentences and words are big. Pfoe 727 bladzijden Blij dat ik het einde uit einde lijk gehaald heb.Je hebt natuurlijk fans en je hebt tegenstanders van de Jef.In elk boek, en zeker in zo een omvangrijk boek, zitten wel betere en mindere delen.Zo ook hier dus Het inleidende gedeelte waar de Jef het criminologische gezwets bovenhaalt, was dan ook niet aan mij besteed.Toch zaten er ook verassend goede stukken in Dat 95% van hetgeen geschreven wordt parate kennis is voor iedereen mag er niet aan in de weg staan dat het nog eens gezegd wordt.Als elk boek enkel maar vernieuwende kennis mocht bevatten zou er weinig geschreven worden Mensen leren immers verassend weinig bij, enkel de technische vooruitgang gaat razendsnel Zo vond ik de stukken over hoe koppels met elkaar communiceren wel vermakelijk en de stukken over de Holocaust bij momenten zelfs verhelderend Hitler had waarschijnlijk deels Joodse roots.Er zijn zelfs passage s bij waarvan niet iedereen kan zeggen dat hij zij het wist Zo blijkt uit onderzoek dat in de gebieden waar veel lood en mangaan in de grond zit de mensen misdadiger zijn De schrijver geeft terloops en fijntjes mee dat we dus zeker milieubewuster moeten gaan leven en wijst tezelfdertijd met een beschuldigende vinger naar de politiek In het jaar 2004 Het deel over seriemoordenaars zelf is niet meer dan een samenraapsel van samenvattingen van andere boeken, al weet hij toch altijd enkele details toe te voegen die de lezer nog niet wist, bv door lezing van de biografie van de vader van de seriemoordenaar zelf Toch enkele punten van kritiek Dat de dieren, in tegenstelling tot mensen, niet tot moorden in staat zijn is juist als men de dieren mooi gaat scheiden in soorten Zo moorden tijgers geen tijgers uit enz Indien men naar de dieren als geheel kijkt dierenrijk in tegenstelling tot de mens gaat deze bewering natuurlijk niet meer op.Als men ziet hoe ronduit sadistisch een kat met een muis omgaat en dit vervolgens gaat koppelen aan het aanscherpen van het jachtinstinct van de kat komt dit natuurlijk als een zeer zwakke uitleg over Het is het gevolg dat relevant is, niet het motief zelf, hetgeen hij zowat 500 pagina s later toch zelf verdedigt Alles kan een mogelijk motief zijn Ook de bewering dat Adolf Hitler voor zijn volwassen leeftijd nog nooit een Jood gezien had is volkomen fout Sterker nog, de jonge Hitler heeft zelfs met joden in de lagere school gezeten en niet met de minste Zo was de jonge Hitler jaargenoot van de jonge Wittgenstein in dezelfde Realschule in Oostenrijk Daar waar Hitler een jaar moest overdoen mocht laatstgenoemde door zijn genialiteit zelfs een jaar overslaan.De blijvende vruchteloze pogingen van Hitler om het te maken op gebied van kunst, architectuur, muziek komen rechtstreeks voort van zijn afgunst op de familie Wittgenstein Lees Een Joodse jongen van Kimberly Cornish eens meneer Vermassen Toch is het geheel onderhoudend en vlot geschreven Je hoort de auteur zo zichzelf voorlezen Misschien waag ik me zelfs nog eens aan het tweede boek. Knappe psychologische weergave bij de achtergronden van de verschillende beschreven levensdelicten De titel geeft weer wat dit boek doet, hun motieven worden ontleed.Na het lezen van dit werk weet je wel zeker dat in elke mens een potenti le moordenaar schuilt Bovendien is dit werk wetenschappelijk en statistisch onderbouwd met cijfers over levensdelicten van 1984 tot 2001. Moordenaars en hun motieven is een heel boeiend boek Het leest heel vlot Jef Vermassen neemt je mee doorheen de natuur om vervolgens de link met de mens te leggen wat hun motieven zijn om tot moord van een medemens over te gaan. Intrigerend In elke mens schuilt helaas een potenti le moordenaar Levensdelicten worden als beestachtig ervaren, maar doorgaans doden dieren geen soortgenoten Alleen mensen en sommige mensapen zijn ertoe in staat In Moordenaars en hun motieven Monsters of mensenvertelt strafpleiter Jef Vermassen het onthutsende verhaal van de menselijke wreedheid in al haar facettenMoordenaars zijn en blijven mensen, hoe monsterachtig hun daden ook lijken Ze komen uit alle rangen en standen Jef Vermassen toont de vele gezichten van moord van partnerdoding tot genocide Hij ontleedt zo nauwkeurig mogelijk de motieven van moordenaars Voortdurend stelt hij zich de vraag naar het waarom van hun soms zo onbegrijpelijke dadenJef Vermassen schrijft zoals hij pleit met gedrevenheid Die eigenschap vormt de kern van zijn engagement als strafpleiter criminoloog en maakt van Moordenaars en hun motieven een even ontluisterend, moedig als belangrijk boek Moordenaars en hun motieven zal niemand onbewogen laten Tegenstanders van Jef Vermassen gaan het niet graag toegeven, maar Moordenaars en hun motieven is gewoon een uitstekend boek Een must read voor iedere strafrechtstudent.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *