[[ EPUB ]] ✴ Santhana. putopis Author Borna Bebek – Vejega.info

[[ EPUB ]] ✴ Santhana. putopis Author Borna Bebek – Vejega.info Ebook Santhana Putopis By Borna Bebek Ls17.eu Ova, Na Momente Avanturisti Ki Putopisna A Ponegdje Filozofski Dokumentarna, Knjiga Santhana Avantura Je Kroz Misao I Nemisao Radnja Po Inje U Jednom Zagreba Kom Restoranu Pa Preko Istambula Do Afganistana Nastavlja Se Na Ju Nim Morima Gdje Autor Sudjeluje U Osposobljavanju Potonule Jahte I Jedri Tisu E Kilometara Da Bi Do Ao Do Zadnjeg Raja , Otoka Mauricijusa.


10 thoughts on “Santhana. putopis

 1. Matej Vidaković Matej Vidaković says:

  UVODNA NAPOMENA Ovaj sam osvrt odlu io napisati u specifi nom klju u i u malo neobi nom obliku Htio bih da on bude ne to kao poruka poslana nekom budu em Mateju, koji e ga mo i pro itati za mjesec dva tri, godinu ili nekoliko godina i do ivjeti ovaj trenutak u kojemu sada pi em Isto tako, htio bih da zvu i kao da se jedan makar malo stariji Matej, ustvari prisje a jednog razdoblja Odatle izrazito retrospektivni ton.U to sam vrijeme ivio sa svojim brati em, na devetom katu stare socija


 2. Mirna Mirna says:

  Blago re eno, odu evljena sam Nevjerojatna pri a, napisana izrazito pitkim, lako itljivim stilom, naprosto te uvu e i samo okre e stranice Duhovitost pripovijedanja o dogodov tinama i iskustvima s ljudima tijekom putovanja, ma ista milina O arava me avanturizam, put bez plana, snala enje i smi ljanje rje enja putem Nepredvidljivost i prilago avanje situacijama, pregovori s lokalcima, izvjesna doza rizika Metoda poku aja i pogre ke kao obrazac putni ke svakodnevice Iznena uju e su spretno i j


 3. Miro Kuzman Miro Kuzman says:

  must read


 4. Gaj Tomas Gaj Tomas says:

  Pomalo druga ije od Malnara, manje avanturisti ki te vi e dokumentarno Na trenutke ostavlja bez daha prepri avaju i na zanimljiv na in.


 5. Christopher Christopher says:

  There are a lot of travelogues that describe a young man s journey to India in the days of the overland trail from Istanbul to Kathmandu, but Borna Bebek s Santhana is unusual The author is a Croatian, and while many hundreds or thousands of Yugoslavs headed east in the 1960s and 1970s as a non aligned country, they could travel anywhere visa free , there is almost nothing written in English about this phenomenon The journey was made in 1977, the very last days of the overland trail, which ended soon afte


 6. Iva Iva says:

  Fenomenalan putopis, jedan od najiskrenijih i najlu ih koje sam itala a itala sam ih jako puno Svakom preporu am


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *