Hardcover ✓ Universitetspedagogik MOBI Ê

Hardcover  ✓ Universitetspedagogik MOBI Ê En modern h gskolepedagogik skr ddarsydd f r alla l rare p universitet och h gskola som ska meritera och kompetensutveckla sig Boken, den f rsta svenska i sitt slag, tar upp fr gor som Vilka delar inneh ller den pedagogiska processen Vad gynnar l rande Vilka r studenterna Vilken betydelse har m len f r studenternas l rande Hur aktiverar och engagerar vi studenterna Hur examinera Vilka generella kompetenser beh ver vi arbeta med Hur v lja kursinneh ll Hur formulera och anv nda betygskriterier Hur anv nda kursv rderingar som utvecklingsinstrument Hur utvecklas som l rare Handledning av examensarbetande studenter Kursdesign och utveckling Pedagogiskt ledarskapDenna titel har tidigare givits ut av Norstedts men ing r numera i Studentlitteraturs sortiment


10 thoughts on “Universitetspedagogik

  1. Jordi Jordi says:

    I got the impression the authors could have given the same information in half the space It just gets boring.


  2. Joseph Sverker Joseph Sverker says:

    Jaha, d vart man fullfj drad universitetsl rare d Nu ska jag bara faktiskt undervisa n gon g ng ocks Hur som helst, den h r boken r en v lskriven och v largumenterad bok d r man f r m nga inblickar och praktiska tips f r att kunna bli en b ttre l rare p universitetsniv N r man har en l rarutbildning fr n tidigare


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *